Materiaal

Elke voorstelling of optreden vraagt een specifieke versterking.
Vandaar dat wij geen standaard sets voorzien.
Elk project wordt afzonderlijk bekeken en voorzien van het juiste geluidsmateriaal,
rekening houdend met uw budget.
In principe doen wij ook geen losse verhuur van materiaal.